logo Vereniging Edese Monumenten
 logo Vereniging Edese Monumenten
 logo Vereniging Edese Monumenten
edesemonumenten

 

AGENDA & NIEUWS


 
Concept verslag van de virtuele bijeenkomst Algemene Ledenvergadering op 14 april 2021

De Algemene Ledenvergadering is virtueel gehouden. U leest de onderliggende stukken van deze vergadering en het concept verslag in de bijlagen.

Download:
Agenda
Begroting
Secretarieel verslag
Concept Verslag ALV